01 kwietnia 2023

Świadectwo energetyczne nieruchomości czyli świadectwo charakterystyki energetycznej. 
Co to jest?

Aktualności - świadectwo energetyczne nieruchomości

Od kwietnia 2023 roku, aby mogło dojść do podpisania umowy najmu, właściciel mieszkania musi okazać świadectwo energetyczne nieruchomości.

 

Od kwietnia 2023 roku posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe, nawet dla właścicieli starszych nieruchomości, którzy planują ich sprzedaż lub wynajem. Czym jest dokument i jakie informacje zawiera ? Jak zdobyć świadectwo energetyczne i ile to kosztuje ? 

 

Co to jest świadectwo energetyczne ?


Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane także certyfikatem lub paszportem energetycznym, to dokument sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej budynku z uwzględnieniem zmian w trakcie budowy. Zawiera informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na energie potrzebną m.in. do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia (w przypadku budynków niezamieszkałych).

 

Do czego służy świadectwo energetyczne nieruchomości ?

 

Dokument jest niezbędny podczas sprzedaży nieruchomości  od 1 kwietnia 2023 roku , natomiast od 28 kwietnia 2023 roku będzie on również wymagany przy umowie najmu.

 

Czy można sprzedać dom, mieszkanie bez świadectwa energetycznego ?


Dotychczas było to możliwe, jednak wraz ze zmianami, które weszły w życie w kwietniu 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem koniecznym do sfinalizowania transakcji.

 

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne budynku, mieszkania ?

 

Dokument zawiera następujące dane :

• adres obiektu, jego kubaturę, powierzchnię użytkową, wiek

• właściwą temperaturę pomieszczeń,

• zapotrzebowanie na :

   - nieodnawialną energię pierwotną,

   - energię końcową

   - energię użytkową

• średnią sezonową sprawność instalacji,

• dodatkowe informacje.

 

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe ?

 

Od kwietnia 2023 roku, obowiązek posiadania świadectwa energetycznego obejmuje :

• właścicieli, którzy sprzedają lub wynajmują nieruchomość. Dotyczy to wyłącznie nowych umów najmu,

• inwestorów budujących nieruchomość - bez niego nie uda się przeprowadzić odbioru budynku,

 właścicieli lub zarządców budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w których świadczone są usługi dla ludności. Świadectwa muszą być umieszczone w widocznym miejscu.

 

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane ?

 

W kilku przypadkach nie ma konieczności wyrobienia paszportu energetycznego. Zwolnieni z tego są właściciele lub

zarządcy :

• mieszkań i domów o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,

• budynków przeznaczonych do gospodarki rolnej o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na 

    nieodnawialną energie pierwotną nie wyższym niż  50 kWh/m2 rok),

• budynków objętych ochroną konserwatora zabytków,

• budynków służących celom religijnym (np. kościoły).

 

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne lokalu, budynku ?

 

W Dokument zachowuje ważność 10 lat.

 

Jeżeli na terenie nieruchomości wykonano modernizację, która niosła ze sobą zmiany wpływające na zużycie energii (np. wymiana pieca, okien), w przypadku sprzedaży lub wynajmu trzeba będzie opracować nowe świadectwo energetyczne.

 

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, za brak dokumentu można otrzymać mandat o wartości 500 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie przyjmuje mandatu, wówczas sprawa trafia do sądu - sąd może wymierzyć karę grzywny od 20 zł do

5 tysięcy złotych.

 

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania, budynku ?

 

O sporządzenie dokumentu należy zwrócić się do jednej z wielu działających na rynku firm zajmujących się wykonywaniem tego typu opracowań. Uprawnienia do wystawienia świadectw posiadają osoby ujęte w rejestrze ministerialnym (MRiT). 

 

Jak sprawdzić, czy audytor posiada odpowiednie uprawnienia ?

 

Przed wybraniem firmy, która wystawi świadectwo energetyczne, warto najpierw upewnić się, czy posiada ona do tego uprawnienia. Informacje te można zweryfikować w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo rozwoju i Technologii.

 

Ile kosztuje świadectwo energetyczne nieruchomości ?

 

Cena za wykonanie świadectwa energetycznego będzie różniła się ze względu na lokalizację. Kwota za wydanie dokumentu waha się w okolicach od 299,00 do 499,00 złotych w przypadku mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Dla większych budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej, cena może sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych.

 

Podstawa prawna

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 , z 2022 r. poz. 88.)

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 497. z późn. zm.)

 

Ostatnie wpisy

Zamów tekst

Co możemy dla Ciebie napisać 


Sporządzić umowę najmu, napisać pismo, sporządzić protokół zdawczo - odbiorczy, napisać wypowiedzenie umowy najmu, wystawić wezwanie do zapłaty, napisać upomnienie i wiele innych ...

Co możemy dla Ciebie napisać

Umowy najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze, pisma, konsultacje, zarządzanie, pozostałe usługi...

tel. 501 532 872

 725 031 114

email: biurowarszawa@onet.pl

Sporządzanie umów najmu, pisanie pism, sporządzanie protokołów ...

Sporządzanie umów najmu, pisanie pism, sporządzanie protokołów ...

Firma usługowa

Pozostałe usługi

Aktualności
Facebook