02 maja 2023

OC najemcy - czym jest , co obejmuje , kiedy działa, ile kosztuje ...

Aktualności. OC najemcy.

 

W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na wynajęcie mieszkania lub domu. Jest to popularne rozwiązanie, które pozwala właścicielowi na osiągnięcie zysków, a drugiej stronie — zyskanie dachu nad głową. Niestety, czasami mogą wystąpić nieprzewidziane wypadki, których nieprzyjemnym efektem będzie np. zniszczenie wyposażenia mieszkania itp. Mimo nawet najlepszych chęci najemca nie zawsze się przed nimi ustrzeże. Łatwo jednak zabezpieczyć swoje interesy przez wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Czym jest polisa dla lokatora? Jak działa OC najemcy ?

 

 

OC najemcy - co to jest ?

 


OC najemcy jest wariantem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym . To jeden z popularniejszych dodatków polisy mieszkaniowej, przeznaczony dla lokatorów posiadających umowę najmu. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza interesy.

 

Podczas wynajmowania mieszkania mogą zdarzyć się sytuacje, w wyniku których ucierpi zarówno wynajmujący, jak i najemca. Do takich przypadków należą na przykład włamanie i kradzież albo awaria instalacji. Trudno wówczas ustalić, kto zawinił i kto powinien zapłacić za powstałe szkody. OC najemcy pokrywa nie tylko koszty tego rodzaju. Z polisy można opłacić również zniszczenia, które spowodował lokator.

 

Ubezpieczenie pozwala spokojnie wynajmować lokal i nie przejmować się ewentualnymi uszkodzeniami sprzętów stojących w lokalu. Co więcej, udostępniający mogą chętniej czasowo odstępować mieszkania osobom, które mają  OC najemcy , wtedy bowiem dostają gwarancję, że szkoda zostanie zaprawiona. Ubezpieczenie "idzie" za osobą, która podpisała umowę, więc nie straci ona składek nawet wtedy, gdy postanowi się przenieść w inne miejsce.

 

 

Jeśli lokator posiada polisę uwzględniającą OC  najemcy, właściciel może uzyskać odszkodowanie za nieumyślne szkody na murach, elementach stałych oraz ruchomościach domowych, o ile powstały one z winy najemcy, pozostałych domowników (w tym dzieci), zwierząt domowych lub pracowników najemcy (np. opiekunki do dzieci). Maksymalna kwota rekompensaty, jaką może wypłacić towarzystwo, to przyjęta suma ubezpieczenia dla pakietu OC, a te rozpoczynają się najczęściej od

50 000 zł.

 

 

Jak działa OC najemcy ?

 

 

 

Polisa tego rodzaju przypisana zostaje do lokatora, a nie do właściciela mieszkania. Dzięki temu jej działanie trwa do daty zapisanej w dokumentach. Z tego powodu umowa na czas krótszy niż 12 miesięcy nie stanowi przeszkody przed wykupieniem ubezpieczenia. Nawet jeśli wynajmujący nabędzie polisę dla lokalu, nie musi ona chronić rzeczy należących do lokatora. Dlatego warto pomyśleć o OC najemcy   i nie martwić się kosztami szkód powstałych z różnych przyczyn, zwłaszcza gdy trudno ustalić, kto za nie odpowiada. 

Zdarza się, że wynajmujący wymaga od lokatora wykupienia polisy. Taki zapis może znaleźć się w umowie najmu. Warto pamiętać, że OC najemcy chroni przede wszystkim lokatora i jego rodzinę przed ewentualnymi kosztami związanymi z naprawą zniszczeń w lokalu. Opłata za ubezpieczenie nie musi być wysoka, zależy to oczywiście od wielu czynników. Tym bardziej należy rozważyć wykupienie odpowiedniej polisy.

 

OC najemcy - ile kosztuje polisa ?

 

Koszt ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania zależy od kilku czynników. Do najważniejszych należy wybrana suma gwarancyjna, wartość lokalu oraz to, którą firmę się wybierze. OC najemcy można znaleźć w cenie nawet od kilkudziesięciu złotych rocznie. W porównaniu do miesięcznych kosztów wynajmu kwota ta jest bardzo niska, a w zależności od wybranej polisy można liczyć na wypłatę od 20 aż do 500 tysięcy złotych sumy gwarancyjnej. Wysokość składki będzie więc niewielka, a pieniądze otrzymane w razie szkody wystarczą na pokrycie kosztów zniszczeń.

 

Przed czym chroni OC najemcy ?

 

OC najemcy powinno objąć przede wszystkim :

 

kradzież z włamaniem, ponieważ wiele osób trzyma w mieszkaniu wiele rzeczy, takich jak : meble, sprzęt elektroniczny, 

   gotówkę czy inne ;

• tak zwane OC w życiu prywatnym czyli zabezpieczenie przed stratami powstałymi z winy lokatora, takimi jak zniszczenie 

   sprzętów albo zalanie sąsiada, przy którym warto wybrać jak największą sumę gwarancyjną, tak żeby pokryła koszty napraw.

 

To podstawowe elementy, które powinno zawierać  OC najemcy. Oprócz tego można się też ubezpieczyć na wypadek : 

 

• pożaru,

• zalania przez sąsiada.

• dewastacji (zarówno przez lokatorów jak i włamywaczy),

• usterek.

 

OC najemcy pokryje koszty związane z uszkodzeniami spowodowanymi przez dzieci, zwierzęta lub pomoc domową. Dotyczy zarówno ruchomości (np. meble, sprzęty, wyposażenie kuchni) i elementów stałych (np. ścian).

 

Przed czym nie chroni OC najemcy ?

 

Z odpowiedzialności w OC najemcy wyłączone są szczególne przypadki dotyczące rodzaju szkody oraz przyczyny jej powstania. Mogą się do nich zaliczać szkody :

 

• wyrządzone umyślnie ;

• wyrządzone pod wpływem alkoholu ;

• powstałe w związku z pracą zawodową lub działalnością gospodarczą ;

• powstałe w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych ;

• wyrządzone jednej osobie ubezpieczonej przez drugą (np. ojcu przez syna) ;

• własność uszkodzoną z przyczyn innych niż uszkodzenie lub zniszczenie ;

• wyrządzone przez zwierzęta (np. przeniesienie choroby zakaźnej przez zwierzę bez szczepień) ;

• wyrządzone w czasie wyjazdu wypoczynkowego ;

• powstałe w ruchomościach takich jak : pieniądze, dokumenty, nośniki danych, dzieła sztuki, biżuteria itp.

 

Warto dokładnie przeczytać umowę przed podpisaniem i wyjaśnić niepokojące daną osobę kwestie, by post factum nie okazało się, iż umowa nie obejmuje zdarzenia, które właśnie wystąpiło. Jej treść można bowiem skonsultować i dopasować do wymagań.

 

Odpowiedzialność za szkody a OC najemcy .

 

Kto odpowiada za szkody wyrządzone w mieszkaniu? Zależy to oczywiście od jej rodzaju i przyczyny. Właściciel lokalu powinien wziąć na siebie winę za wszystkie zniszczenia, które powstały na przykład w wyniku zaniedbania przeglądów i konserwacji lub przez błędy popełnione podczas remontu. Warto o tym pamiętać, gdyż takie sytuacje mogą być wyłączone z ubezpieczenia. OC najemcy  pokrywa szkody powstałe z winy lokatora. Należą do nich zniszczenia, do których doszło w wyniku tak zwanego rażącego niedbalstwa lub celowego działania. Takie sytuacje to na przykład pozostawienie otwartych drzwi lub okien, przez które do mieszkania dostali się włamywacze.

 

Bywają też szkody, za które winę ponoszą osoby trzecie, na przykład, gdy mieszkanie zostanie zalane lub zniszczone w wyniku pożaru. Wówczas odpowiedzialni są sąsiedzi lub administracja budynku, lecz i w takim przypadku OC najemcy może ochronić lokatora i właściciela przed stratami.

 

 

OC najemcy a dodatkowe opcje.

 

W ramach OC najemcy  można wykupić wiele dodatków. Jednym z nich jest np. Home Assistance, jaki zapewnia pomoc specjalistów, którzy w jej ramach naprawią szkody. Inna możliwość to ubezpieczenie bardzo cennych przedmiotów, znajdujących się w mieszkaniu (konieczna będzie dodatkowa wycena). Niektóre towarzystwa proponują także polisę w przypadku zniszczeń powstałych wskutek niedbalstwa, np. niezakręcenia wody w łazience. Polisa może pokrywać także koszty postępowań sądowych, pracy rzeczoznawców czy biegłych. Niekiedy obejmuje też sprzątanie w mieszkaniu sąsiada, np. po zalaniu. Co więcej, przy negocjacjach może być ona alternatywą dla kaucji, która niejednokrotnie wynosi tyle, ile kilkumiesięczny koszt wynajmu.

 

Jak wykupić OC najemcy ?

 

Polisa ubezpieczeniowa powinna zostać wykupiona przez lokatora. OC najemcy  chroni przede wszystkim jego oraz jego rodzinę, dlatego warto wytłumaczyć mu, dlaczego warto zainwestować w taką usługę. Można to zrobić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym po wybraniu najkorzystniejszej oferty. W dobie technologii polisę da się oszacować i wykupić przez Internet, nie wychodząc z domu i mając do dyspozycji wyszukiwarki i porównywarki ubezpieczeń. Szeroka oferta sprawia, że łatwo znaleźć coś dla siebie.

 

Wykupienie OC najemcy  pozwala na korzystanie z mieszkania bez obaw o koszty związane ze szkodami. Nawet jeśli mienie osoby odstępującej, wynajmującej lub sąsiadów zostanie uszkodzone, można spać spokojnie. Wystarczy wcześniej wybrać najkorzystniejszą i najbardziej odpowiadającą danej sytuacji ofertę. Warto jednak zwrócić także uwagę na kwotę ubezpieczenia. Niektóre zniszczenia mogą bowiem przewyższać wartość umowy, zwłaszcza w dobie obecnie panujących dużych podwyżek cen.

Ostatnie wpisy

Zamów tekst

Co możemy dla Ciebie napisać 


Sporządzić umowę najmu, napisać pismo, sporządzić protokół zdawczo - odbiorczy, napisać wypowiedzenie umowy najmu, wystawić wezwanie do zapłaty, napisać upomnienie i wiele innych ...

Co możemy dla Ciebie napisać

Umowy najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze, pisma, konsultacje, zarządzanie, pozostałe usługi...

tel. 501 532 872

 725 031 114

email: biurowarszawa@onet.pl

Sporządzanie umów najmu, pisanie pism, sporządzanie protokołów ...

Sporządzanie umów najmu, pisanie pism, sporządzanie protokołów ...

Firma usługowa

Pozostałe usługi

Aktualności
Facebook